FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚΥΚΛΑΔΕΣΠΑΙΔΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Αιτήσεις για την Α’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Ρόδου

Το Μουσικό Σχολείο Ρόδου είναι Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες  παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας, κατευθύνσεων και επιλογής (του Λυκείου), όπως σε όλα τα Σχολεία.

Παράλληλα και επιπρόσθετα, διδάσκονται μαθήματα μουσικής, όπως θεωρητικά και ιστορία της ευρωπαϊκής, της βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής και μουσικά όργανα (ευρωπαϊκά και παραδοσιακά) σε ατομικά μαθήματα.

Μία από τις καινοτομίες αυτών των Σχολείων είναι οι ώρες των μουσικών συνόλων, ευρωπαϊκών και παραδοσιακών, όπου όλα τα παιδιά, αναλόγως τις μουσικές επιλογές τους, συμμετέχουν στις πρόβες και στις δεκάδες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Συμπληρώνοντας τις τέχνες, υπάρχουν ομάδες θεάτρου, χορού και εικαστικής δημιουργίας.

Το Σχολείο λειτουργεί 42 ώρες την εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα με εννιάωρα την Τρίτη και την Πέμπτη (έως τις 15:00) και με οκτάωρα τις υπόλοιπες ημέρες (έως τις 14:30).

Προσφέρεται καθημερινή δωρεάν μεταφορά προς το Σχολείο και αντίστροφα με λεωφορεία, καθώς και σίτιση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Ρόδου.

Από την Τρίτη 3 Μαΐου ξεκινά η διαδικασία αιτήσεων για την επιλογή μαθητών/-τριών για την Α’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Ρόδου της επόμενης σχολικής χρονιάς 2022-2023.

Στην Α’ τάξη Γυμνασίου εγγράφονται μαθητές/-τριες απόφοιτοι όλων των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή μέσω μουσικών δοκιμασιών που δεν απαιτούν γνώση μουσικού οργάνου ή θεωρίας της μουσικής.

Οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/-τριών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι 31 Μαΐου 2022 στις 14:00.

Η αίτηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://forms.gle/y4EatzJ6R3Q1z5vm7 είτε στο Γραφείο Διεύθυνσης του Σχολείου.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, καλούνται να δείξουν ικανότητες μουσικής αντίληψης στα παρακάτω:
Α. Αντίληψη του ρυθμού
1. Ο εκπαιδευτικός θα δώσει με παλαμάκια στον υποψήφιο μαθητή ένα απλό, σύντομο και απολύτως συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα, το οποίο καλείται ο μαθητής να επαναλάβει. Το ρυθμικό αυτό σχήμα θα παιχτεί από τον εκπαιδευτικό δύο φορές διαδοχικά.
2. Σε επόμενη φάση ζητείται από τον εξεταζόμενο να συνοδεύσει με παλαμάκια, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ρυθμικό σχήμα, το τραγούδι που επέλεξε να τραγουδήσει ο ίδιος.

Β. Ακουστική ικανότητα
1. Ο υποψήφιος, ακούγοντας από τον εκπαιδευτικό τυχαία επιλεγμένες νότες στο πιάνο, καλείται να αναγνωρίσει τη μεταβολή του τονικού ύψους και να την καταδείξει κινώντας το χέρι του αναλόγως προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
2. Στη συνέχεια, αναπαράγει με τη φωνή του διαστήματα, μικρές μουσικές φράσεις που εκτελούνται στο πιάνο από τον εκπαιδευτικό.
3. Τέλος, στο τρίτο μέρος αυτής της εξέτασης, ο εξεταζόμενος πρέπει να απομνημονεύσει και να επαναλάβει σε ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο μικρές μελωδικές φράσεις μέχρι 5 φθόγγων και σε έκταση μιας οκτάβας, τις οποίες θα παίξει στο πιάνο ο εκπαιδευτικός.

Γ. Φωνητική ικανότητα
1. Ο υποψήφιος καλείται να τραγουδήσει ένα τραγούδι της επιλογής του.
2. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του πιάνου που παίζει ο εκπαιδευτικός, ελέγχεται η δυνατότητα του μαθητή να μεταφέρει το τραγούδι σε άλλες κοντινές τονικές βάσεις, η τονική του ακρίβεια καθώς και η ποιότητα της φωνής του.

Δ. Εκτέλεση (προαιρετικά) μουσικού οργάνου
Αν ο υποψήφιος διαθέτει γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει ένα μουσικό έργο της επιλογής του, επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241067850, 2241065651, στο email:
gmousrod@sch.gr και στην ιστοσελίδα www.musicschoolrhodes.gr.