FEATUREDΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στήριξη των επιχειρήσεων τουριστικής διαμονής ζητά η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε

Την στήριξη των επιχειρήσεων μελών της ζητά η διοίκηση της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος  ζητά με επιστολή που έστειλε τους υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη.

Όπως επισημαίνεται οι επιχειρήσεις χρειάζονται χρηματοδότηση και  αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής όλων των αξιογράφων του έτους 2020

«Στη δυσκολότερη περίοδο που διανύουν οι επιχειρηματίες τουρισμού, θεωρούμε πως πρώτο μέλημα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η στήριξη των υγιών επιχειρήσεων που προαναφέραμε, οι οποίες με τα επενδυτικά τους σχέδια, στήριξαν την τοπική οικονομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας και οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις», επισημαίνει η ΣΕΤΚΕ.

Παράλληλα, θα πρέπει να στηριχθούν όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία  και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν επενδυτικά σχέδια σε εξέλιξη, όπως και οι επιχειρήσεις με «κόκκινα δάνεια», αλλά χρειάζονται ρευστότητα  για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πάγιες οικονομικές τους υποχρεώσεις (έξοδα συντήρησης, μισθοδοσίας, τήρησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου, ΔΕΚΟ κ.α.) και να επαναλειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, λαμβάνοντας δάνεια κίνησης.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

 Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 3087 / 12-6-2020 επιστολής μας και εν όψει των νέων μέτρων, βάσει δημοσιευμάτων, που εξετάζονται για τη χρηματοδότηση των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία της νόσου COVID-19, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα κάτωθι:

Α. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Όπως γνωρίζετε, στις επιχειρήσεις τουριστικής διαμονής και φυσικά σε όλη την τουριστική αγορά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας και δανειοδότησης.

Οι προκαταβολές που δεν καταβλήθηκαν από τους tour operator τον Mάρτιο, οι κρατήσεις Μαΐου και Ιουνίου που ακυρώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων αλλά και οι ακυρώσεις Ιουλίου και Αυγούστου που ακολούθησαν λόγω των νέων δεδομένων, είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια πολλών εσόδων.

Ωστόσο όμως επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν οικονομικά υγιείς την περίοδο προ- κορωνοϊού, στηριζόμενες στα έσοδα που αναμένανε από την φετινή τουριστική περίοδο, είχαν προβεί σε επενδύσεις με έκδοση τιμολογίων επί πιστώσει και  αξιογράφων, τα οποία από 1η Ιουνίου είναι ληξιπρόθεσμα με κίνδυνο να σφραγιστούν  ενώ οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Μέχρι πρότινος τον συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή την χρηματοδότηση αξιογράφων και τιμολογίων επενδυτικών σχεδίων σε εξέλιξη, εξυπηρετούσε το Πρόγραμμα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, παρόλο που όπως αναφέραμε και στην υπ. αριθμ. 3087 / 12-6-2020 επιστολής μας, το σύνολο των αιτήσεων των επιχειρηματιών του κλάδου μας απορρίφθηκε από τις τράπεζες, με την αιτιολογία του περιορισμένου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Επιπροσθέτως στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ο τρόπος χρηματοδότησης άλλαξε και χορηγούταν σε μορφή δανείου χωρίς να απαιτούνται αξιόγραφα και τιμολόγια επενδυτικού σχεδίου, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτημάτων που κατατέθηκαν και ενδεχομένως όσα εξ αυτών εγκρίθηκαν, έγιναν από επιχειρήσεις  που χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά, είτε για λόγους οικονομικής ασφάλειας, είτε για κάλυψη άλλων αναγκών, χωρίς να έχουν επενδυτικό σχέδιο σε εξέλιξη.

Στη δυσκολότερη περίοδο που διανύουν οι επιχειρηματίες τουρισμού, θεωρούμε πως πρώτο μέλημα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η στήριξη των υγιών επιχειρήσεων που προαναφέραμε, οι οποίες με τα επενδυτικά τους σχέδια, στήριξαν την τοπική οικονομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας και οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, θα πρέπει να στηριχθούν και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν επενδυτικά σχέδια σε εξέλιξη, όπως και οι επιχειρήσεις με «κόκκινα δάνεια», αλλά χρειάζονται ρευστότητα  για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πάγιες οικονομικές τους υποχρεώσεις (έξοδα συντήρησης, μισθοδοσίας, τήρησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου, ΔΕΚΟ κ.α.) και να επαναλειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, λαμβάνοντας δάνεια κίνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου μας και λήψη μέτρων για την χρηματοδότηση τους. Συγκεκριμένα:

  • η αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής όλων των αξιογράφων του έτους 2020 να παραταθεί τουλάχιστον 12 μήνες, αφού όπως σας έχουμε αναφέρει ξανά, την φετινή τουριστική περίοδο δεν αναμένονται έσοδα και είναι αδύνατον να εξοφληθούν.
  • χρηματοδότηση επιχειρήσεων που έχουν σε εξέλιξη επενδυτικό έργο, μέσω προγραμμάτων όπως το ΤΕΠΙΧ, για την εξόφληση αξιογράφων και τιμολογίων επί πιστώσει.

Επιβάλλεται να δοθεί προτεραιότητα στην χρηματοδότηση  αυτή ώστε να εισπραχθούν τα αξιόγραφα και τα τιμολόγια και να κινηθεί η αγορά.

  • χορήγηση δανείων κίνησης για τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη ρευστότητας για την επαναλειτουργία τους.

Β. Στεγαστικά – καταναλωτικά δάνεια

Πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της αναστολής καταβολής δόσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, έως τον Μάρτιο 2021, που έχουν ως προσημείωση την Α΄ κατοικία.

Η προϋπόθεση αυτή, θεωρούμε πως καθιστά το μέτρο αυτό άδικο  για τους επιχειρηματίες μικρών τουριστικών καταλυμάτων , οι οποίοι στην πλειονότητα τους έχουν λάβει τέτοιων μορφών δάνεια, με προσημείωση όχι την Α΄ κατοικία αλλά την  επιχείρηση τους ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο.

Το μέτρο αυτό όπως εξετάζεται τώρα από την κυβέρνηση, ενδεχομένως να είχε θετική ανταπόκριση την προ-κορωνοϊου περίοδο αλλά όχι τώρα που οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του COVID-19, έχουν ανατρέψει τα σχέδια των επιχειρηματιών.

Κύρια μέριμνα του μέτρου αυτού κατά την άποψη μας θα πρέπει να είναι η ένταξη όλων των επιχειρηματιών του κλάδου μας, χωρίς να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που θα τους αποκλείουν από τη δυνατότητα να επωφεληθούν του μέτρου αυτού, αναστέλλοντας την  καταβολή δόσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων για 12 μήνες, αφού τα έσοδα κάθε τουριστικής περιόδου αναμένονται μετά τα μέσα Ιουνίου.

 Αναμένοντας τις ενέργειες σας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *