Προτεραιότητα μας η προστασία του εισοδήματος και της κοινωνικής συνοχής της Ρόδου και των νησιών

Προτεραιότητα μας η  προστασία του εισοδήματος  και της κοινωνικής συνοχής της Ρόδου και των νησιών «Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε

Περισσότερα