Οι ψυχολογικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των παραδοσιακών εκδηλώσεων-πανηγυριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο νησί της Ρόδου

Γράφει ο Αγαπητός Ξάνθης Αρχιτέκτονας Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Μονάδα Ρόδου έχει αναπτύξει μια έντονη δραστηριότητα με θέματα της τοπικής κοινωνίας. Και

Read more