Το Avalon Boutique Suites Hotel φυτεύει ένα δέντρο για κάθε επισκέπτη του καταλύματος

Η διοίκηση του Avalon Boutique Suites Hotel αποφάσισε να προχωρήσει στη φύτευση ενός δένδρου για κάθε επισκέπτη του καταλύματος Το

Περισσότερα