Φωτεινό παράδειγμα αγώνα για μάθηση και διεξιότητες το 4ο λύκειο, βραβεύθηκαν πέντε μαθήτριες του

Εκδήλωση για την βράβευση των μαθητών που έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο  διαγωνισμό που είχε τίτλο  «Η δική μου βιοηθική» και

Read more