Ὁσία Γερόντισσα Μαγδαληνή

FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Ὁσία Γερόντισσα Μαγδαληνή, μιὰ σύγχρονη ἀσκητικὴ μορφὴ τῆς Καλύμνου

  Μιὰ ἀπὸ τὶς ἐξέχουσες μορφὲς τοῦ γυναικείου μοναχισμοῦ, ἡ Γερόντισσα Μαγδαληνή, ἀποτελεῖ μιὰ σύγχρονη ἀσκητικὴ φυσιογνωμία ποὺ εὐαρέστησε μὲ

Read More