ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

FEATUREDΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Oλοκληρώθηκαν οι δράσεις καθαρισμού στο Τρίστομο

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου ολοκλήρωσε τις δράσεις καθαρισμού στον υγρότοπο του Τριστόμου. Η συστηματική πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων σε

Read More