ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

FEATUREDΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

ΤΕΕ Δωδεκανήσου:..«Επείγουσα ανάγκη παράτασης προθεσμίας νόμων αυθαιρέτων και αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού

Την επείγουσα ανάγκη παράτασης προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/13, κατηγορίας 5 του Ν. 4495/17 και αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων

Read More