Ταξίδι με το αυτοκίνητο: Ποιες θέσεις είναι πιο ασφαλής;

Όλα τα σύγχρονα συστήματα παθητικής ασφάλειας ενός αυτοκινήτου, αλλά και οι κανονισμοί περί υποχρεωτικού εξοπλισμού εστιάζουν από τους κατασκευαστές στα

Περισσότερα