Παραιτήθηκε από Οικονομική Επιτροπή και Επ. Ποιότητας Ζωής ο Σ. Καραταπάνης

Παραιτήθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά και από την Οικονομική Επιτροπή ο δημοτικός σύμβουλος  της πλειοψηφίας κ. Σάββας Καραταπάνης.

Περισσότερα