ΡΟΔΑ

FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Οικονομική ενίσχυση στη ΔΕΣ ΡΟΔΑ από το Δήμο για να μην κλείσει

Η έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΣ ΡΟΔΑ από τον Δήμο Ρόδου, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση

Read More