Νέα γενική συνέλευση του ΠΡΟΤΟΥΡ στις 27 Μαΐου, για αλλαγή του καταστατικού

Πράξη γίνεται η  βούληση όσων ασχολούνται με τον τουρισμό  για την επανασύσταση του ΠΡΟΤΟΥΡ. Η ανάγκη να έχει η Ρόδος

Περισσότερα