Ποιοι προμηθευτές ενέργειας πληρώνουν άμεσα και ποιοι με διακανονισμό

Η Αρχή στο πλαίσιο του κανονισμού «Θετικής Αναφοράς» ανακοίνωσε για δεύτερο μήνα τα «αποτελέσματα» σε σχέση το διαχωρισμό των εταιρειών

Read more