Το Κίεβο δεν θα ανοίξει εκ νέου την διαδρομή μεταφορής αερίου Sokhranovka μέχρι να αποκτήσει τον έλεγχό της

Η Η Ουκρανία δεν θα ανοίξει εκ νέου την διαδρομή μεταφορής αερίου Sokhranovka από τη Ρωσία προς τους Ευρωπαίους πελάτες

Read more