Υπάρχει επικαιροποιημένη μελέτη Πυρασφάλειας για το Ορφανοτροφείο Ρόδου και πότε προέβη σε ελέγχους στα συστήματα ο Τεχνικός Ασφαλείας ;

Ερωτηματικά προκύπτουν για την μελέτη πυρασφάλειας στο  Ορφανοτροφείου Ρόδου  που θα έπρεπε να έχει συνταχθεί  από τον αρμόδιο μηχανικό και

Read more