Ορίστηκε η διοικούσα επιτροπή της Ορθοδόξου Κοινότητας

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθορίστηκαν  τα μέλη της διοικούσας επιτροπής της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Ρόδου .  Την προεδρία

Περισσότερα