Απολογισμός πεπραγμένων του Μιχαήλ Μαντικού, μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου

Απολογισμό έργου έκανε με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του  το μέλος της δημοτικής  κοινότητας

Περισσότερα