Αισθητή η βελτίωση της κατάστασης σχετικά με το μεταναστευτικό στο Βόρειο Αιγαίο

Στη βελτίωση της κατάστασης σχετικά με το μεταναστευτικό, στα προγράμματα στήριξης των  μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και στα πενιχρά

Περισσότερα