ΚΑΠ: Έρχεται αναθεώρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων – Πριμ σε κτηνοτροφία

Η αναθεώρηση αφορά τόσο προϊόντα όσο και το ύψος των ενισχύσεων Στην αναθεώρηση του μέτρου των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τόσο σε επίπεδο

Read more