Προεδρικό Διάταγμα : Συστήματα επιτήρησης με ήχο ή εικόνα σε δημόσιους χώρους

Τους κανόνες για την εγκατάσταση και λειτουργία σε δημόσιους χώρους συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου ή εικόνας προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα

Περισσότερα