Νέο διοικητικό συμβούλιο στο ΙΝΚΑ Δωδεκανήσου

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εκλογές ανάδειξης των νέων μελών του ΔΣ του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Δωδεκανήσου και Νοτίου Αιγαίου

Περισσότερα