Οι προτάσεις της ΕΥΘΥΤΑ στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», γνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΕΥΘΥΤΑ-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου στους συγκεκριμένους τομείς, προσκλήθηκε και

Περισσότερα

Δράσεις από την ΕΥΘΥΤΑ για την εβδομάδα κινητικότητας

Στο πλαίσιο της εβδομάδας κινητικότητας πραγματοποίησε η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομία των Δρόμων και με την

Περισσότερα