ΕΥΘΥΤΑ

FEATUREDΚΟΙΝΩΝΙΑΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Οι προτάσεις της ΕΥΘΥΤΑ στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», γνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΕΥΘΥΤΑ-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου στους συγκεκριμένους τομείς, προσκλήθηκε και

Read More