Πώληση ακινήτων από την ΕΤΑΔ προς τουριστική αξιοποίηση

Την προκήρυξη διενέργειας πέντε ηλεκτρονικών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών (e- auction), για την πώληση τριών κτηματομερίδων (ΚΜ 1385, 1188 και 1179

Read more