Επ. Ανταγωνισμού: Κατά προτεραιότητα εξέταση υπόθεσης

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011, όπως ισχύει, στην ανάθεση

Read more