ΕΠΙΤΟΚΙΑ

FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΥΚΛΑΔΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τι σημαίνει η αύξηση επιτοκίων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Έως 800 εκατ. ευρώ ακριβότερα τα δάνεια σε ετήσια βάση. Οι επιπτώσεις για καταθέτες, δανειολήπτες, τράπεζες, ασφαλιστικές, δημόσιο χρέος. Η

Read More
FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣΜΟΣΚΥΚΛΑΔΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Σε τροχιά αύξησης τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες

Το νέο πληθωριστικό σοκ από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει κάνει ξεκάθαρη την προοπτική αύξησης των επιτοκίων από τις μεγαλύτερες

Read More