ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΠΑΙΔΕΙΑΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Ψηφιακή Επιμόρφωση ατόμων Τρίτης Ηλικίας στην Anko σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου

Η Anko Academy σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου θα πραγματοποιήσουν ένα κύκλο Δωρεάν ΨηφιακήςΕκπαίδευσης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως

Read More