Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Βιομηχανίας & Φυσικών Πόρων κ. Κάλλιστου Διακογεωργίου

Συνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Βιομηχανίας & Φυσικών Πόρων κ. Κάλλιστου Διακογεωργίου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου

Περισσότερα