ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

FEATUREDΚΟΙΝΩΝΙΑΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Τα προβλήματα των εργαζομένων στον τουρισμό στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  εργαζόμενοι στον τουρισμό και κυρίως εκείνοι που είναι άνεργοι αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης εκτός ημερησίας διατάξεως

Read More