Τα προβλήματα των εργαζομένων στον τουρισμό στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  εργαζόμενοι στον τουρισμό και κυρίως εκείνοι που είναι άνεργοι αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης εκτός ημερησίας διατάξεως

Read more