246 χιλιάδες ευρώ χρηματοδότηση, για σημαντικά έργα του Δήμου

Τη χρηματοδότηση δύο έργων μεγάλης σημασίας για την κοινωνία του νησιού μας, ενέκρινε το Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.ΕΝ. μετά από

Περισσότερα