246 χιλιάδες ευρώ χρηματοδότηση, για σημαντικά έργα του Δήμου

Τη χρηματοδότηση δύο έργων μεγάλης σημασίας για την κοινωνία του νησιού μας, ενέκρινε το Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.ΕΝ. μετά από

Read more