15 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για τους δασικούς χάρτες στο νομό

Συνέχεια των προγραμματισμένων συσκέψεων επί της πορείας των Δασικών Χαρτών, έπειτα από πρόσκληση του Υφυπουργού ΠΕΝ κ. Νικόλαου Ταγαρά και

Περισσότερα

Παράταση δόθηκε για τους δασικούς χάρτες

Mε την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3462/2020), οι προθεσμίες που  αφορούν στη συλλογή ατομικών διοικητικών πράξεων, για την αναμόρφωση

Περισσότερα

Παράταση από το υπουργείο Περιβάλλοντος για τους δασικούς χάρτες

Είκοσι πέντε ημέρες παράταση δόθηκε χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος για την υποβολή αιτήσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών σε όλη την

Περισσότερα