Γ ΚΑΒΒΑΘΑΣ

FEATUREDΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Γ. Καββαθάς: Η οικονομία επέστρεψε βίαια στο επίπεδα 2012 -2013

Κατακρήμνιση του δείκτη οικονομικού κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και όλων των βασικών οικονομικών δεικτών, ραγδαία αύξηση αδυναμίας

Read More