Γεώργιος Ι. Πάττας

FEATUREDΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΑΙΔΕΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

«Νέα διάκριση για τον Ρόδιο Γεώργιο Πάττα σε Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό»

«Νέα διάκριση για τον Ρόδιο Γεώργιο Πάττα σε Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό» Νέα διάκριση για τον Ρόδιο Γεώργιο Ι. Πάττα ο

Read More