Α ΕΛΜΕ

FEATUREDΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΠΑΙΔΕΙΑΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Η Α ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου ζητά εκπτώσεις και μεταφορικό ισοδύναμο στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών

Η   Α ΕΛΜΕ   Δωδεκανήσου καλεί το   Υπουργείο   Παιδείας  και Θρησκευμάτων καθώς και το υπουργείο  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Read More