Αλητήριοι παριστάνουν τους αστυνομικούς και δέρνουν κόσμο!

Από: Δαμιανός Αθανασίου     Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση αντιποίησης αρχής από αλητήριους που παριστάνουν τους αστυνομικούς, υποβάλλουν πολίτες σε ελέγχους

Περισσότερα