Απάντησε με αντί-Navtex η Αθήνα στη νέα πρόκληση των Τούρκων

Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του ΠολεμικούΝαυτικού εξέδωσε Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex Συγκεκριμένα, στην ελληνική Navtex τονίζεται ότι

Read more