ΑΝΔΩ

FEATUREDΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚΟΙΝΩΝΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε η ένταξη των δημόσιων επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER  CLLD Αλιείας της ΑΝΔΩ

Εκδόθηκαν σήμερα οι Αποφάσεις Ένταξης για τα 4 Δημόσια Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος LEADER/CLLDΑλιείας

Read More
FEATUREDΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Ένταξη και υλοποίηση 41 επενδυτικών σχεδίων μέσω LEADER/CLLD από την ΑΝΔΩ

Ολοκληρώθηκε χθες 8-10-2020 η διαδικασία ένταξης των ιδιωτικών επενδύσεων του προγράμματος LEADER/CLLDτης ΑΝΔΩ ΑΕ. Μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων πρόσθετων

Read More
FEATUREDΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚΟΙΝΩΝΙΑΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

27 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της ΑΝΔΩ, προς χρηματοδότηση 42 επιχειρηματικά σχέδια

Πραγματοποιήθηκε σήμερα  Παρασκευή 4-9-2020 η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., της πολυμετοχικής Αναπτυξιακής εταιρείας του νομού, που

Read More