αναπαραγωγικές ορμόνες

FEATUREDΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΥΚΛΑΔΕΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑΥΓΕΙΑ

Οι αναπαραγωγικές ορμόνες επηρεάζουν τον κίνδυνο άνοιας στις γυναίκες

Μία σειρά από παράγοντες σχετιζόμενοι με την αναπαραγωγή αυξάνουν ή μειώνουν τον κίνδυνο μιας γυναίκας να εμφανίσει άνοια κάποια στιγμή

Read More