Από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε σε καταστάσεις win win για να χαμογελούν όλοι, σχέδιο για ανακύκλωση έχουμε!

Ολοκληρωμένη πρόταση για ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης   και δημιουργία «πράσινων σημείων» στη Ρόδο έχουν και θέλουν να γίνει πράξη ο

Read more