Χαμηλότερες τιμές αναδιαμόρφωση πόστων και εκμίσθωση χώρων για τραπεζοκαθίσματα στην παραλία Τσαμπίκας άμεσα!

Δεν συμμετείχαν στις δημοπρασίες  χθες στο Δήμο Ρόδου για την εκμίσθωση χώρων στην παραλία της Τσαμπίκας οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται

Περισσότερα