Οι γυναίκες καλύπτουν μόλις το 25% των θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας

Μόνο 3% των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα βρίσκονται σε θέση ευθύνης Παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά την

Περισσότερα