FEATUREDΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Παραγράφονται υποθέσεις- Ποιοι θα λάβουν ειδοποιητήριο από την εφορία

Αν και απομένουν πάνω από δύο μήνες για το τέλος του έτους, στην ΑΑΔΕ οι υπάλληλοι κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να ελέγξουν χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις πριν αυτές παραγραφούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ, το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων αν εντός ενός σαφώς ορισμένου χρονικού πλαισίου – συνήθως 5ετία – από τη σχετική νομοθεσία, δεν κοινοποιήσει στον φορολογούμενο την καταλογιστική πράξη. Έτσι ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε εγκύκλιο προς τις εφορίες, παρέχοντας διευκρινίσεις για το πώς πρέπει να κινηθούν οι ελεγκτικές αρχές σε σχέση με τις προς παραγραφή υποθέσεις.

Ήδη σε όλα τα κατά τόπους ελεγκτικά κέντρα της ΑΑΔΕ έχουν παραδοθεί οι σχετικές οδηγίες για γρήγορη εκκαθάριση των υποθέσεων, μέχρι τον Δεκέμβριο, με την έκδοση και την κοινοποίηση των πράξεων οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και την επιβολή των σχετικών προστίμων.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η αποστολή των ειδοποιητηρίων στους υπόχρεους, με τους καταλογισθέντες φόρους και τα πρόστιμα, που θα πρέπει να εξοφληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Σημειώνεται πως σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης, οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο ένα μήνα για να καταθέσουν προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της υπόθεσής τους, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα απευθείας προσφυγής στα δικαστήρια.

Ήδη χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ειδοποιηθεί με μήνυμα στην προσωπική τους μερίδα στο Taxisnet ή μέσω mail ότι έχουν εκκρεμείς υποθέσεις με την ΑΑΔΕ από ελέγχους παλαιότερων υποθέσεων που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Τέτοιες υποθέσεις αφορούν κυρίως:

 • Αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις
 • Απόκρυψη εισοδήματος από ελεύθερους επαγγελματίες ή ιδιοκτήτες ακινήτων
 • Μη απόδοση ΦΠΑ
 • Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών
 • Εργαζόμενους που δεν είχαν κάνει τις σχετικές ενέργειες για να δηλωθούν ως «διαμένοντες στην αλλοδαπή»

Οι υποθέσεις για τις οποίες «τρέχει» η ΑΑΔΕ

Αναλυτικά, στη λίστα με τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που μπαίνουν στο αρχείο της εφορίας στις 31 Δεκεμβρίου 2023 περιλαμβάνονται:

  • Υποθέσεις του έτους 2017 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022
  • Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2012, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία   
  • Υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του 2012 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να «τρέχει» από 1η Ιανουαρίου 2013 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2012 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023
 • Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2014, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2020.
 • Υποθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις για το 2017.
 • Επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Ε9 έτους 2018 και απέφυγαν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

 

Σημειώνεται πως στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής υπενθυμίζονται τα εξής:

 • Για υποθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2019 και έπειτα η 5ετία μπορεί να παραταθεί για ένα έτος εφόσον μέσα στο 5ο έτος της προθεσμίας παραγραφής ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση η αν περιέλθουν εν γνώσει της φορολογικής διοίκησης νέα στοιχεία τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση και από τα οποία προκύπτει οφειλή. Με βάση αυτά υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2017 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμες το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 κινδυνεύουν να παραγραφούν.
 • Σε έκτακτες περιπτώσεις, πράξη εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί ακόμη και 10 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της τελευταίας δήλωσης στις περιπτώσεις υποθέσεων που αφορούν περισσότερες από μια δηλώσεις εάν ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει καμιά δήλωση ή αν εν γνώσει των φορολογικών αρχών περιέλθουν στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση που δεν θα μπορούσε να τα έχει στη διάθεση της εντός της 5ετίας.
 • Ειδικά για τις χρήσεις 2012 και 2013 αλλά και για τα φορολογικά έτη 2014-2017 μπορεί να υπάρξει 10ετής παράταση στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που ξεπερνούν τα ποσά των 50.000 ευρώ για παραβάσεις ΦΠΑ και 100.000 ευρώ για άλλα είδη φόρου. Εξαιρούνται οι υποθέσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων για τις οικονομικές χρήσεις 2012-2014 και έως τον Οκτώβριο του 2015 για τις οποίες δεν υπάρχει όριο ποσού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ