ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόταση για την εξαγορά της ΑΝΕΚ κατέθεσε η Seajets

Πρόταση εξαγοράς της ΑΝΕΚ υπέβαλε στις πιστώτριες τράπεζες σχήμα συμφερόντων που συνδέονται με τον επικεφαλής της Seajets, Μάριο Ηλιόπουλο. Η πρόταση εξαγοράς έρχεται δέκα μήνες μετά τη συμφωνία των πιστωτών της ΑΝΕΚ και της Attica Group για διάσωση της κλυδωνιζόμενης οικονομικά κρητικής ακτοπλοϊκής εταιρείας μέσω της απορρόφησής της από την Attica Group. Συμφωνία, την έγκριση της οποίας εισηγήθηκαν ήδη οι υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ανακοινώθηκε προχθές. Ερχεται επίσης λίγους μήνες μόνον μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση της πλευράς Ηλιόπουλου με την Τράπεζα Πειραιώς για τον έλεγχο της Marfin Investment Group, η οποία εξελίχθηκε σε χρηματιστηριακή μάχη στην οποία επικράτησε η εν λόγω τράπεζα. Μάχη η οποία δόθηκε από τον επιχειρηματία προκειμένου να σταματήσει τη συμφωνία ανταλλαγής χρεών της MIG με μετοχές της Attica Group που κατείχε η MIG.

Η πρόταση της πλευράς Ηλιόπουλου για την ΑΝΕΚ, που υποβλήθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα, προβλέπει, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, την εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων έως του ποσού των 82 εκατ. και την αγορά μετοχών που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό περίπου 57% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, τις οποίες κατέχουν οι τράπεζες και η Varnim (24%), έναντι τιμήματος 0,22 ευρώ ανά μετοχή. Ως προϋπόθεση θέτει τη διενέργεια νέου οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence) της ΑΝΕΚ, αλλά και τη χρηματοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς με δάνειο 55 εκατ. των εταιρειών συμφερόντων Ηλιόπουλου. Είναι δηλαδή, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, όσον αφορά την ανάληψη τραπεζικών υποχρεώσεων, σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό της Attica, αλλά όμως σημαντικά χαμηλότερη από το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρει η Attica Group. Υπενθυμίζουν ότι με την υπό ολοκλήρωση συμφωνία απορρόφησης της ΑΝΕΚ από την Attica οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν για κάθε μία μετοχή τους 0,1217 μετοχές Attica, που αντιστοιχεί σήμερα σε τιμή 0,33 ευρώ για κάθε μετοχή ΑΝΕΚ. Τιμή δηλαδή κατά 31% υψηλότερη από το τίμημα που προσφέρει η Seajets.

Τι προβλέπει η προσφορά της Seajets για την κρητική ακτοπλοϊκή και οι βασικοί λόγοι για τους οποίους την απορρίπτουν οι τράπεζες.

Πηγές των πιστωτριών τραπεζών της ΑΝΕΚ, που έχουν λάβει την πρόταση, αναφέρουν επίσης στην «Κ» ότι οι αρμόδιες διευθύνσεις τους έχουν απορρίψει το σκέλος που αφορά την παροχή δανείου για την εξαγορά, επικαλούμενες την πιστοληπτική αξιολόγηση των εταιρειών που υπέβαλαν την πρόταση. Υπό αυτή την έννοια, η πρόταση χαρακτηρίζεται υποχρηματοδοτημένη και μάλιστα όχι μόνο ως προς το σκέλος που προαναφέρθηκε, αλλά και ως προς τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς του υπολοίπου των μετοχών της ΑΝΕΚ.

Κύκλοι της Seajets αναφέρουν πάντως στην «Κ» πως η πρότασή τους προσφέρει στις τράπεζες εξασφαλίσεις ύψους 150 εκατ., οι οποίες αφορούν την εγγραφή υποθηκών σε ελεύθερα χρεών πλοία. Ωστόσο, εκτός από τα παραπάνω ζητήματα, οι πιστώτριες τράπεζες μιλούν επίσης για αβεβαιότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής («no transaction certainty») και επειδή η διαδικασία του νέου due dilligence, που έχει ως προϋπόθεση η συγκεκριμένη πρόταση, σημαίνει σημαντική καθυστέρηση, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ΑΝΕΚ αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα και αυξάνονται έτσι οι πιθανότητες κατάρρευσής της. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η ΑΝΕΚ σημείωσε μείωση του περιθωρίου κέρδους (EBITDA) σε 0,4% έναντι 4,7%, ενώ το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας αλλά και του ομίλου παρέμεινε αρνητικό και μάλιστα στα -283,8 εκατ. και -272,8 εκατ. αντίστοιχα, με τα ίδια κεφάλαια εταιρείας και ομίλου να είναι αρνητικά κατά -75 εκατ. και -61,4 εκατ. Παράλληλα οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 269,5 εκατ., ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές στα 34,5 εκατ.

Ηλίας Μπέλλος

Πηγή Καθημερινή