ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Πράσινο φως για τη διάσωση της ΑΝΕΚ από την Attica Group

Την έγκριση της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group εισηγείται Εισήγηση των υπηρεσιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναγνωρίζοντας ότι η ΑΝΕΚ είναι προβληματική επιχείρηση και συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας της για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα η Εισήγηση αναφέρει πως η ΑΝΕΚ “ως προβληματική επιχείρηση  «θα αναγκασθεί στο εγγύς μέλλον να αποχωρήσει από την αγορά λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει, αν δεν εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση» ενώ «δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς, λιγότερο επιβλαβής για τον ανταγωνισμό, εκτός από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση». Επιπλέον «αν δεν πραγματοποιηθεί συγκέντρωση, η προβληματική επιχείρηση θα παύσει αναπόφευκτα να ασκεί τις δραστηριότητές της στην αγορά».

Σύμφωνα λοιπόν με την Εισήγηση, πληρούνται οι τρεις προϋποθέσεις της προστασίας της προβληματικής επιχείρησης με αποτέλεσμα η επιδείνωση της διάρθρωσης του ανταγωνισμού, που εκτιμάται ότι ενδεχομένως να επέλθει σε ορισμένες  αγορές θα επερχόταν τουλάχιστον εξίσου, ακόμη και άνευ της εν λόγω συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η αναμενόμενη επιδείνωση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη συγκέντρωση.

Ετσι, προτείνεται η έγκριση από την Επιτροπή, της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, η οποία αφορά στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Ανωνυμη Ναυτιλιακη Εταιρεια Κρητης Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» από την εταιρεία με την επωνυμία «Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» και τον διακριτικό τίτλο «Attica Group».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η ΑΝΕΚ σημείωσε μείωση του περιθωρίου κέρδους (EBITDA) σε 0,4% έναντι 4,7% ενώ το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας και του ομίλου παρέμεινε αρνητικό και μάλιστα στα -283,8 εκατ. και -272,8 εκατ. αντίστοιχα με τα ίδια κεφάλαια εταιρείας και ομίλου να είναι αρνητικά κατά -75 εκατ. και -61,4 εκατ. αντίστοιχα. Παράλληλα οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 269,5 εκατ. ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές αυξήθηκαν στα 34,5 εκατ.

Η συμφωνία διάσωσης της ΑΝΕΚ από την Attica Group προβλέπει την καταβολή από την τελευταία σε μετρητά, μετοχές και  σε ανάληψη υποχρεώσεων ποσού της τάξης των 200 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν ποσοστό της τάξης του 10% στην νέα Attica η οποία και συμφώνησε πέρυσι να αναλάβει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 80 εκατομμυρίων περίπου

Η εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία προτείνει την έγκριση της συγχώνευσης μέσω του πλαισίου για τις προβληματικές επιχειρήσεις, έρχεται να επιβεβαιώσει την στρατηγική της ΑΝΕΚ, των πιστωτών της και της Attica Group που κατέληξαν στην συγκεκριμένη συμφωνία, η υλοποίηση της οποίας  διασφαλίζει την αποπληρωμή των προμηθευτών, μεγάλου μέρους των δανείων και την διατήρηση των θέσεων εργασίας όπως και της ελληνικότητας της επιχείρησης, αναφέρουν πηγές από την Κρήτη.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023, για να εξετάσει – κατόπιν της σχετικής παραπάνω Εισήγησης – τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση και να λάβει τις τελικές τις αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών, αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Πηγή Καθημερινή