Νέο τοπίο διαμορφώνεται για τους μισθούς των περίπου 400.000 εργαζομένων στην εστίαση, καθώς η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη πρόσφατα κηρύχτηκε γενικώς υποχρεωτική από το υπουργείο Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις εστίασης της χώρας.

Η υπουργική απόφαση της υπηρεσιακής υπουργού, Πατρίνας Παπαρηγοπούλου, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ χθες, Σάββατο 17 Ιουνίου και συνεπώς, η γενική υποχρέωση για αναπροσαρμογή των μισθών ισχύει ήδη από χθες για τις επιχειρήσεις όλης της χώρας. Τα μισθολογικά κλιμάκια που ορίζονται στην σύμβαση λειτουργούν ως «κατώφλια» και δεν επιτρέπεται να παραβιαστούν, λειτουργούν δηλαδή ως κατώτατοι μισθοί ανάλογα με την ειδικότητα

Νέο τοπίο διαμορφώνεται για τους μισθούς των περίπου 400.000 εργαζομένων στην εστίαση, καθώς η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη πρόσφατα κηρύχτηκε γενικώς υποχρεωτική από το υπουργείο Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις εστίασης της χώρας.

Η υπουργική απόφαση της υπηρεσιακής υπουργού, Πατρίνας Παπαρηγοπούλου, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το Σάββατο 17 Ιουνίου και συνεπώς, η γενική υποχρέωση για αναπροσαρμογή των μισθών ισχύει ήδη από χθες για τις επιχειρήσεις όλης της χώρας. Τα μισθολογικά κλιμάκια που ορίζονται στην σύμβαση λειτουργούν ως «κατώφλια» και δεν επιτρέπεται να παραβιαστούν, λειτουργούν δηλαδή ως κατώτατοι μισθοί ανάλογα με την ειδικότητα.

Οι νέοι μισθοί ισχύουν σε εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστήρια, ψητοπωλεία κ.α. Επίσης ισχύουν στα καφενεία, καφέ – σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτήρια, λέσχες, κυλικεία, καφεζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, φαστ – φουντ, ντισκοτέκ, μπουάτ κ.α.

Οι νέοι ελάχιστοι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής: 

Διανομείς και σερβιτόροι

Ο ελάχιστος μισθός για τους διανομείς πλήρους απασχόλησης ορίζεται στα 822 ευρώ. Οι έγγαμοι διανομείς δικαιούνται επίδομα γάμου 10% επί του βασικού μισθού. Επίσης, προβλέπεται επίδομα τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών, και καταβάλλεται επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών 10% επί του βασικού μισθού.

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους αμείβονται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη που διατυπώνεται πριν από την έναρξη της εργασιακής σύμβασης είτε με συμβολικό μισθό πλέον των ποσοστών επί των λογαριασμών των πελατών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 2224/1994) είτε με ημερομίσθιο το οποίο από την 1η Ιουνίου ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους σε 45 ευρώ, για δε τους βοηθούς σε 35,65 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση ο ελάχιστος συνολικός μηνιαίος μισθός σερβιτόρου ανέρχεται σε 990 ευρώ και του βοηθού σε 784,3 ευρώ.

Στους σερβιτόρους και τους βοηθούς που απασχολούνται τις Κυριακές, εξαιρετέες εορτές και νύχτες, χορηγείται από τον εργοδότη προσαύξηση εκ ποσοστού 75% και 25%, αντιστοίχως, που υπολογίζεται επί του ισχύοντος γενικού κατώτατου νόμιμου ημερομισθίου.

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.ά., που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν από 1ης Ιουνίου οι μεν σερβιτόροι ημερομίσθιο 71,09 ευρώ οι δε βοηθοί σερβιτόροι 61,94 ευρώ. Στο ημερομίσθιο συμπεριλαμβάνονται όλες οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία την Κυριακή ή σε εορτή, καθώς και νυχτερινές ώρες.

Οι σερβιτόροι και βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων αμείβονται με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους σε 71,09 ευρώ, για δε τους βοηθούς σε 61,94 ευρώ.

Τα επιδόματα 

Η σύμβαση διακρίνει δυο κατηγορίες καταστημάτων στην εστίαση: 

 1. Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων, οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.
 2. Το προσωπικό των καφενείων, καφέ σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φαστ-φουντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπιραριών και καφετεριών, παμπς, πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων, και κάθε εν γένει καταστήματος στο οποίο λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου, ανεξαρτήτως της άδειας λειτουργίας.

Για τους εργαζόμενους σε καταστήματα της πρώτης κατηγορίας ισχύουν τα εξής επιδόματα: 

 • Επίδομα προϋπηρεσίας: 4,63€ / ανά έτος. Ειδικά στους σερβιτόρους χορηγείται επίδομα 3ετίας 5% για τη συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη (υπολογίζεται επί του κατώτατου νόμιμου βασικού μισθού).
 • Γάμου: 10%
 • Εποχικής απασχόλησης: στο προσωπικό κουζίνας που εργάζεται εποχικώς κάθε μήνα χορηγείται επίδομα ποσοστού 10% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών
 • Τουριστικής εκπαίδευσης: 15% για πτυχιούχους ανώτερων σχολών, 10% για αποφοίτους μέσων τουριστικών σχολών και 6% για αποφοίτους ταχύρρυθμης εκπαίδευσης.
 • Ανθυγιεινής εργασίας: 10% σε μάγειρες και όλους τους εργαζόμενους εντός του χώρου της κουζίνας

Για τους εργαζόμενους σε καταστήματα της δεύτερης κατηγορίας ισχύουν τα εξής επιδόματα:

 • Επίδομα προϋπηρεσίας: 5% για κάθε 3ετία και μέχρι 5 τριετίες.
 • Γάμου: 10%
 • Ανθυγιεινής εργασίας: 10% σε ψήστες και τους λαντζέρηδες
 • Τουριστικής εκπαίδευσης: 15% για πτυχιούχους ανώτερων σχολών, 10% για αποφοίτους μέσων τουριστικών σχολών και 6% για αποφοίτους ταχύρρυθμης εκπαίδευσης.

Χρόνος εργασίας 

Όσον αφορά στο χρόνο εργασίας, στη σύμβαση προβλέπεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης, σε όλα τα καταστήματα. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, αν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσής τους λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή, και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75% εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα Κυριακή ή σε θεσμοθετημένη από την εργατική νομοθεσία αργία.

Πηγή: imerisia.gr