ΕΒΕΔ: Συγκροτήθηκε η επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών

Στο τέλος του χρόνου και συγκεκριμένα μεταξύ 15/11/23 και 15/12/23 θα διεξαχθούν σύμφωνα με πληροφορίες οι εκλογές ανάδειξης των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων της χώρας όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ροδιακή»

Μάλιστα σε ό,τι αφορά τις εκλογές στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, συγκροτήθηκε ήδη με απόφαση της γραμματέως αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου Μαριάννας Νικολαΐδου η εκλογική επιτροπή η οποία θα εποπτεύσει τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της διοίκησης.

Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο δικηγόρος Μιχάλης Τεχνίτης με αναπληρώτρια την Δημητρία-Ιωάννα Πιννή επίσης δικηγόρο. Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συγκροτούμε την Εκλογική Επιτροπή για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου αποτελούμενη από τους:
– Μιχαήλ Τεχνίτη του Εμμανουήλ Δικηγόρος Ρόδου, ως πρόεδρο με αναπληρώτριά του, την Δημητρία – Ιωάννα Πιννή του Χρήστου, επίσης Δικηγόρο Ρόδου.

– Ασπασία Γκούνη του Παναγιώτη, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με αναπληρωτή της, τον Δημήτριο Αγγελίτση του Κωνσταντίνου, επίσης υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

– Παντελή Γιωργά του Τσαμπίκου, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με αναπληρώτριά του, την Χριστίνα Μοσχή του Γεωργίου, επίσης υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

– Νικόλαο Μπόνη του Κωνσταντίνου μέλος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, με αναπληρωτή του, τον Γεώργιο Παρασκευά του Συμεών, επίσης μέλος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

– Μελέτιο Τουρλούγκο του Κωνσταντίνου, διευθυντή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με αναπληρωτή του, τον Σκαρτάδο Αναστάσιο του Χρήστου Προϊστάμενο του Τμήματος ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Γραμματέας της Εκλογικής Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος Τμήματος ΕΒΕΘ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Ιωάννης Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, με αναπληρώτριά του την Χρυσάνθη Μαυριού του Δημητρίου, επίσης υπάλληλο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Εισηγήτρια ορίζεται η Καράμπελα Φωτεινή του Σωτηρίου, προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Έργο της Επιτροπής θα είναι η μέριμνα και η εποπτεία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου».

Πηγή Ροδιακή