ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΣΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΠΙΚΑ

Κιόσκια …τέλος στη Ψαροπούλα !

Σφραγίστηκαν σήμερα με αφορμή και απόφαση που ελήφθη στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής τα πόστα των καταστημάτων εστίασης  και τα καταστήματα  που λειτουργούν στην Ψαροπούλα.

Πρόκειται για καταστήματα που είχαν επεκτείνει τα πόστα τους στην παραλία. Όλες αυτές οι περιπτώσεις  εξετάστηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σήμερα εφαρμόσθηκε η απόφαση.

Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή  των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου της Ελληνικής Αστυνομίας.