Νέα πλατφόρμα για ρύθμιση των δανείων πριν “κοκκινίσουν”

Μέσω νέας πλατφόρμας που θα ενταχθεί στο gov.gr θα μπορούν σύντομα οι οφειλέτες να ρυθμίζουν τα δάνειά τους που εμφανίζουν καθυστέρηση έως 45 ημερών, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει για τράπεζες και servicers.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία στις 30 Ιουνίου και θα απευθύνεται σε όλους τους δανειολήπτες με δάνεια σε μικρή καθυστέρηση (32 έως 45 ημερών), όσα δηλαδή δεν έχουν προλάβει να “κοκκινίσουν”. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα έχει εφαρμογή για τα νέα δάνεια που μπαίνουν σε συνθήκη καθυστέρησης, για όσα δηλαδή δεν έχει πληρωθεί η δόση Ιουνίου.

Η διαδικασία που περιγράφει λεπτομερώς ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πιστωτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί γραπτώς -εγγράφως ή με email- τον οφειλέτη ότι το δάνειό του παρουσιάζει καθυστέρηση άνω του ενός μήνα.

Επιπλέον, οφείλει να τον ενημερώνει εγκαίρως για τις δυνατότητες που έχει να ρυθμίσει το δάνειό του -μέσω διμερούς συμφωνίας ή μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού- και να του προτείνει βιώσιμες λύσεις οι οποίες συνυπολογίζουν τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη με βάση τα εισοδήματα, τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, τις λοιπές οφειλές και το εναπομένον εισόδημα για την κάλυψη του ελαχίστου επιπέδου “εύλογων δαπανών διαβίωσης”.

Μετά την ψηφιοποίηση της παραπάνω διαδικασίας -η οποία ισχύει ήδη από το 2020 στη σημερινή της μορφή- ο πιστωτής θα καλεί τον οφειλέτη να μπαίνει στην πλατφόρμα μέσω του gov.gr και να υποβάλει αίτημα για ρύθμιση των οφειλών του προς την τράπεζα ή τον servicer.

Κατόπιν, ο πιστωτής θα επεξεργαστεί όλα τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη και με βάση του κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας θα του προτείνει συγκεκριμένη ρύθμιση. Ο οφειλέτης θα μπορεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να προβεί σε αντιπρόταση εάν θεωρεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν τον ικανοποιεί.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να συναινέσει ο οφειλέτης σε άρση του οικονομικού και τραπεζικού του απορρήτου, γεγονός που ενδέχεται να αποτελέσει “αγκάθι” για πολλούς οφειλέτες που δεν επιθυμούν να αποκαλύψουν τα εισοδήματά τους στην τράπεζα. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος που έχει τόσο μικρή ανταπόκριση και το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, το οποίο επιδοτεί μάλιστα τη δόση του στεγαστικού δανείου για ευάλωτους δανειολήπτες με δάνειο πρώτης κατοικίας.

Σημειώνεται ότι η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας για τα δάνεια που παρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια καθυστέρησης δεν είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική, για τους servicers και τις τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό, ο επόπτης θα έχει διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσο οι πιστωτές εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας, παρέχοντας στους οφειλέτες την επιλογή της ρύθμισης προτού καταγγείλουν το δάνειο.

Πηγή Capital