ΕΛΛΑΔΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άγγιξε τα 24 δισ. ευρώ η άμεση επίπτωση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία

Αυξημένη κατά 3,5% ήταν τη χρονιά που πέρασε η άμεση επίπτωση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, φτάνοντας τα 23,9 δισ. ευρώ από 23,1 δισ. ευρώ το 2019. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τις αερομεταφορές (+8%, από 1,9 δισ. το 2019 σε 2,1 δισ. ευρώ το 2022), του εγχώριου τουρισμού (+27,5%, από 1,6 δισ. το 2019 σε 2 δισ. ευρώ το 2022) και των επενδύσεων (+47,7%, από 1,2 δισ. το 2019 σε 1,7 δισ. ευρώ το 2022).

Είναι το αποτύπωμα του τουριστικού χώρου, όπως αναλύεται στη νέα έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων “Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2022”.

Όπως σημειώνεται, ο τουρισμός αποτέλεσε τα χρόνια της κρίσης το ανάχωμα στην ύφεση και την ανεργία και στη συνέχεια οδήγησε τη χώρα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πανδημία του κορονοϊού και τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσής της οδήγησαν σε πολύ μεγάλη μείωση του τουρισμού, παγκοσμίως και στην Ελλάδα, πλήττοντας καίρια την οικονομική ζωή των τουριστικών περιοχών αλλά και την οικονομία ευρύτερα. Η ταχύτατη ανάκαμψη του τουρισμού το 2021 και το 2022 στην Ελλάδα αφενός οδήγησε σε ταχύτατη ανάκαμψη του ΑΕΠ και της οικονομικής δραστηριότητας στις τουριστικές περιοχές και αφετέρου ανέδειξε τη χώρα ως τουριστικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Τέλος, ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς που παρουσίασαν και εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στον αντίποδα, ο τουρισμός έχει έντονη εποχικότητα λόγω του ότι οι διακοπές για “Ήλιο & Θάλασσα” -που αποτελούν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προϊοντική αγορά- αποτελούν το βασικό τουριστικό προϊόν της χώρας.

Οι επιδόσεις του τουρισμού

Σε σύγκριση με το 2021, όπως υπογραμμίζεται στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η ανάκαμψη το 2022 ήταν εντυπωσιακά ισχυρή. Συγκεκριμένα:

– παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη των εισπράξεων από το εξωτερικό κατά 72% ή +8,43 δισ. στα 20,13 δισ. ευρώ (περιλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης και οι εισπράξεις από κρουαζιέρες), έναντι 11,7 δισ. ευρώ το 2021,

– είχε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα 4,5 δισ., εκ των οποίων τα 1,7 δισ. ευρώ σε εγχώρια προστιθέμενη αξία,

– συνολικά, η αύξηση της άμεσης συνεισφοράς του τουρισμού, εισερχόμενου και εγχώριου, στην οικονομία της χώρας εκτιμάται σε 8,906 δισ. (ή κατά +59,3%, από 15 δισ. ευρώ άμεσης συνεισφοράς στην οικονομία το 2021 σε 23,914 δισ. ευρώ το 2022).

– η τουριστική δραστηριότητα παρέμεινε κατά κύριο λόγο εξαγωγική, με το 84,2% των εισπράξεων του τουρισμού να προέρχονται από τον εισερχόμενο τουρισμό.

– η οικονομική συνεισφορά του αντιστοιχεί στο 11,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά του, αντιστοιχεί μεταξύ 25,3% έως 30,5%

Επιπλέον, από κάθε 1,0 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 1,2 έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, για κάθε 1,0 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ, δηλαδή ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία.

Πηγή Tornos News