FEATUREDΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Βροχή δικαστικών αποφάσεων σε βάρος των funds για πλειστηριασμούς

Τα δικαστήρια μπλοκάρουν πλειστηριασμούς από εταιρείες διαχείρισης επειδή διαπιστώνουν σοβαρές ελλείψεις και σφάλματα στους φακέλους

Τράπεζες

Βροχή δικαστικών αποφάσεων σε βάρος των funds για πλειστηριασμούς


Τα δικαστήρια μπλοκάρουν πλειστηριασμούς από εταιρείες διαχείρισης επειδή διαπιστώνουν σοβαρές ελλείψεις και σφάλματα στους φακέλους

Αμφίρροπες παραμένουν οι δικαστικές «μάχες» δανειοληπτών με εταιρείες διαχείρισης δανείων και funds, παρά το γεγονός ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δικαίωσε πρόσφατα τους servicers, κρίνοντας οριστικά ότι έχουν τη νομιμοποίηση να διενεργούν πλειστηριασμούς εξ ονόματος των funds που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια.

Με τα κατάλληλα νομικά επιχειρήματα, δικηγόροι δανειοληπτών καταφέρνουν να μπλοκάρουν πλειστηριασμούς από εταιρείες διαχείρισης δανείων, κατά κανόνα επειδή κρίνεται από τα δικαστήρια ότι οι servicers και τα funds δεν έχουν ακολουθήσει με ορθό τρόπο τις διαδικασίες για να έχουν οι servicers τη νομιμοποίηση να επισπεύσουν πλειστηριασμό.

Όπως σημειώνουν νομικοί, αυτό είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που θα βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους οι εταιρείες διαχείρισης, όταν θα στρέφονται εναντίον δανειοληπτών με την επίσπευση πλειστηριασμών. Στην Ελλάδα έγιναν τεράστιες τιτλοποιήσεις σε πολύ μικρό χρόνο και έχουν μείνει πολλά τυπικά κενά και αστοχίες, που οι δικηγόροι των δανειοληπτών μπορούν να αξιοποιούν για να μπλοκάρουν πλειστηριασμούς, παρ’ότι κρίθηκε από τον Άρειο Πάγο ότι νομιμοποιούνται οι servicers να επισπεύδουν πλειστηριασμούς.

Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρχει πλέον ένας γενικός κανόνας που ευνοεί τους servicers και τα funds, με την απόφαση του Αρείου Πάγου, όμως τα δικαστήρια θα εξακολουθήσουν να κρίνουν κάθε περίπτωση πλειστηριασμού ξεχωριστά, εξετάζοντας αν είναι πλήρης και χωρίς σφάλματα ο κάθε φάκελος και, κυρίως, αν έχει γίνει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες η ανάθεση εκπροσώπησης ενός δανείου από το fund που το κατέχει στην εταιρεία διαχείρισης που εμφανίζεται στο δικαστήριο.

Το τελευταίο διάστημα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, έχουν εκδοθεί αρκετές αποφάσεις που δικαιώνουν οφειλέτες έναντι των εταιρειών διαχείρισης. Το δικηγορικό γραφείο “Λεκκάκου και Συνεργάτες” επισημαίνει τέτοιες περιπτώσεις υποθέσεων που χειρίστηκε:

  • Πρόσφατα ακυρώθηκε επίσπευση πλειστηριασμού και ανατράπηκε κατάσχεση από την εταιρεία διαχείρισης CEPAL. Πασίγνωστο ιστορικό ξενοδοχείο σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, βρέθηκε αντιμέτωπο με τον πλειστηριασμό. Ήδη από το έτος 2022, τα γραφεία “Λεκκάκου και Συνεργάτες” είχαν πετύχει την ακύρωση πράξης της εταιρείας διαχείρισης «CEPAL HELLAS AΕΔΑΔΠ», φερόμενης ως διαχειρίστριας της αλλοδαπής εταιρείας «LANA SECURITIZATION SARL» για την επίσπευση πλειστηριασμού επί της ξενοδοχειακής μονάδας. Συγκεκριμένα, με ανέκκλητη απόφαση το Δικαστήριο ήδη από τον Μάιο του 2022 έκρινε, ότι συντρέχουν ακυρότητες επί της επικαλούμενης μεταβίβασης της επίδικης απαίτησης, οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν. Στο μεταξύ και ενώ μεσολάβησαν επί μακρόν χρονικό διάστημα διαπραγματεύσεις με την εταιρεία διαχείρισης, οι οποίες λόγω αξίωσης σημαντικού ποσού προκαταβολής δεν τελεσφόρησαν, η εταιρεία «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ» όλως παράνομα προχώρησε σε νέα επίσπευση του πλειστηριασμού. Οι πράξεις της άνω εταιρείας διαχείρισης στις 10/4/2023 όχι μόνο ακυρώθηκαν με νεότερη εκδοθείσα απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα και από την απόφαση του Αρείου Πάγου τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά επετεύχθη και ανατροπή της επιβληθείσας κατάσχεσης.
  • Αναστολή πράξεων εκτέλεσης της «INRUM – VEGA II NPL FINANCE DAC» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) κατά της περιουσίας οφειλέτη, δυνάμει χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής. Στις 7/4/2023 το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων, κάνοντας δεκτή την αίτηση του δανειολήπτη εντολέα μας, με προσωρινή διαταγή απαγόρευσε τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης και καταδιωκτικού μέτρου κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη (επιβολή κατάσχεσης επί των τραπεζικών λογαριασμών και επιβολή κατάσχεσης επί ακινήτων). Συγκεκριμένα, στον εντολέα μας, επιχειρηματία με σημαντική ακίνητη περιουσία, κοινοποιήθηκε διαταγή πληρωμής εκδοθείσα κατ’ αίτηση της εταιρείας διαχείρισης «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» υπό την επικαλούμενη ιδιότητά της ως διαχειρίστρια στο όνομα και για λογαριασμό της φερόμενης νέας κατόχου «VEGA II NPL FINANCE DAC», με την οποία αυτός διατάχθηκε να καταβάλει υπέρογκο χρηματικό ποσό δυνάμει σύμβασης στεγαστικού δανείου που είχε συνάψει με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ». Το Δικαστήριο, πιθανολογώντας ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε κατά παράβαση των κανόνων δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου, ύστερα μάλιστα και από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου τον Φεβρουάριο του 2023, προχώρησε σε αναστολή διενέργειας όλων των πράξεων κατά του οφειλέτη και της περιουσίας του, μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης, με την οποία θα ακυρώνεται η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής.
  • Αναστολή αποβολής οφειλέτη από την «INTRUM – PIRAUES SNF DAC» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), μετά τη διενέργεια πλειστηριασμού επί του ακινήτου του. Επιχειρηματίες, διευθύνοντες εταιρείας επίπλων και ξυλείας, λόγω ανατροπής της οικονομικής τους κατάστασης και σώρευσης οφειλών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό ακινήτων τους, ο οποίος και εν τέλει διεξήχθη τους προηγούμενες μήνες, κατ’ εντολή της εταιρείας «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» για λογαριασμό της εταιρείας «PIRAEUS SNF DAC». Οι δανειολήπτες, έχοντας χάσει τα ακίνητα τους, απευθύνθηκαν στα Γραφεία μας, δίχως να έχουν ασκήσει μέχρι τότε οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα κατά των εναντίον τους πράξεων. Τα γραφεία μας, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα που προβλέπει το Δίκαιο και ύστερα από την απόφαση που εκδόθηκε τον Φλεβάρη του 2023 από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επέτυχαν με δικαστική διαταγή, εκδοθείσα στις 29/3/2023, την αναστολή της αποβολής των δανειοληπτών από τα εκπλειστηριασθέντα ακίνητα και την απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης εναντίον αυτών, αλλά και των τρίτων μισθωτών των ακινήτων. Το Δικαστήριο πιθανολόγησε, ότι η ασκηθείσα ανακοπή μας κατά της κατακυρωτικής έκθεσης που συντάχθηκε από τη Συμβολαιογράφο μετά τον πλειστηριασμό θα ευδοκιμήσει, εξαιτίας της αποδεικνυόμενης σύγχυσης σχετικά με το πρόσωπο του κατόχου της απαίτησης και θα ακυρωθεί ο διενεργηθείς παράνομα πλειστηριασμός με ταυτόχρονη επαναφορά των πραγμάτων στην προγενέστερη αυτού κατάσταση.
  • Δεκτή αίτηση αναστολής πράξεων κατά οφειλέτη, μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής από την «DOVALUE GREECE AEΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK): Τα Γραφεία μας τον μήνα Μάρτιο πέτυχαν την έκδοση δεκτής απόφασης επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εντολέως μας, κτηνοτρόφου, με την οποία διετάχθη η αναστολή οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους της εταιρείας «doValue Greece AEΔΑΔΠ» ως φερόμενης διαχειρίστριας της αλλοδαπής εταιρείας «CAIRO No2 FINANCE DAC», μέχρι την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ανακοπής κατά της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής. Η απόφαση αναστολής εγκρίθηκε μάλιστα, αφού είχε προηγηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο η απόφαση του Αρείου Πάγου. Το Δικαστήριο, πιθανολογώντας τη βασιμότητα των ισχυρισμών μας που προβάλαμε με την ανακοπή μας σχετικά με τη μη θεμελίωση διαχειριστικού δικαιώματος της άνω εταιρείας επί της συγκεκριμένης απαίτησης κατά του δανειολήπτη, την διέταξε να μην προχωρήσει σε καμία πράξη προς είσπραξη της απαίτησης, μέχρι την αναμενόμενη δικαστική κρίση επί του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο συγχρόνως πολύτιμο χρόνο στον οφειλέτη, ώστε να προβεί σε ρύθμιση της οφειλής του με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους.
  • Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, εκδόθηκε η πρώτη πανελλαδικά ακύρωση κατάσχεσης για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK). Το Μονομελές Πρωτοδικείου Ρεθύμνου με απόφαση που εξέδωσε μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα την 23/2/2022, προέβη στην ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε η εταιρεία «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας, με αποτέλεσμα τη μη διεξαγωγή του προγραμματισμένου πλειστηριασμού. Το Δικαστήριο έκρινε ότι υφίστανται ακυρότητες στον τρόπο εφαρμογής των επικαλούμενων από την άνω εταιρεία διαχείρισης Νόμων 3156/2003 και 4354/2015 μη δυνάμενες να θεραπευτούν.

Η εκδοθείσα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου απόφαση του Πρωτοδικείου, όπως σημειώνει η δικηγορική εταιρεία, αποδεικνύει ότι τα αρμόδια δικαστήρια εξακολουθούν να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, ελέγχοντας όχι μόνο εάν η εταιρεία διαχείρισης νομιμοποιείται να προβαίνει σε πράξεις κατά των δανειοληπτών, αλλά και εάν αυτές εφαρμόζουν και αποδεικνύουν την εφαρμογή των διατάξεων των δυο νόμων (ν.3156/2003 και ν.4354/2015) που επικαλούνται.